دلستان

----------------------------------

12 اشتباه رایج در کمک های اولیه که هر کسی ممکن است مرتکب شودکمک های اولیه اقداماتی است که برای امداد رسانی در شرایط اورژانسی یا .. توسط افرادی که متخصص هم نیستند و آموزش های اولیه را گذرانده اند می تواند اجرا شود ولی این مسئله آن قدر ها هم ساده نیست و گاهی همانطور که در این بخش از سلامت نمناک خواهید خواند می تواند به اشتباه و پرخطر انجام شود.  .... نکشید و منتظر کمک بمانید. اگر در رستوران غذا داخل گلویتان پریده به دستشویی نروید. مردم در داخل دستشویی رستوران می میرند چون نمی خواهند مزاحم غذا خوردن دیگران شوند به جای آن، اگر واکنش های آلرژیک یا مصدومیت شدید دارید از کسی بخواهید با اورژانش تماس بگیرد. سپس به سمت مسیر ورودی بروید و منتظر اورژانس بمانید. جایی باشید که دیگران بتوانند شما را ببینند.

متن کامل مطلب
مطالب مشابه